demo-attachment-69-circle

ATS Kancelaria Adwokacka
Tymoteusz Skrzypek
i Wspólnicy

Powstała w 2008 roku. Od początku istnienia ATS Kancelaria świadczyła usługi na rzecz podmiotów indywidualnych jak również dla firm. Dzięki zwiększaniu składu osobowego Kancelarii mamy możliwość obsługi klientów w każdej dziedzinie prawa. Z uwagi na ciągłe doskonalenie członków kancelarii jesteśmy na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami prawa, co umożliwia profesjonalną obsługę na najwyższym poziomie.

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw przed wszelkimi instytucjami takimi jak: sądy, prokuratury, policja, urzędy celno-skarbowe, organy administracyjne, komornicy, banki. Oprócz prowadzenia spraw przed w/w podmiotami i organami oferujemy stałą lub doraźną obsługę podmiotów gospodarczych oraz bieżące doradztwo prawne.

Nasz zespół

W chwili obecnej ATS Kancelaria Adwokacka Tymoteusz Skrzypek i Wspólnicy działa na zasadzie ścisłej współpracy wykwalifikowanych prawników z bogatym doświadczeniem zawodowym. W skład zespołu Kancelarii wchodzą:

2023-09-08-grupowe-1920-pix
demo-attachment-69-circle
Tymek 3

Tymoteusz Skrzypek

Adwokat, absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W latach 2004-2007 odbył aplikację sędziowską, pracując w Sądzie Okręgowym w Krośnie.
Prowadzi kancelarię od 2008 roku.
Specjalizuje się w sprawach karnych i cywilnych, w szczególności w sprawach rodzinnych, windykacyjnych i gospodarczych.

600 802 965
Maciek 2

Maciej Łach

Adwokat, absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W latach 2013-2015 odbył aplikację adwokacką.
Prowadzi kancelarię od 2016 roku.
Specjalizuje się w sprawach karnych i cywilnych, w szczególności w sprawach rodzinnych, majątkowych, gospodarczych oraz w prawie administracyjnym.

600 783 549
Sylwia 2 - 1

Sylwia Drozd-Klatka

Radca Prawny, absolwentka studiów prawniczych na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
W latach 2014-2016 odbyła aplikację radcowską.
Prowadzi kancelarię od 2017 roku.
Specjalizuje się w sprawach cywilnych, w szczególności rodzinnych, gospodarczych, w prawie nieruchomości oraz dochodzeniu roszczeń o charakterze odszkodowawczym oraz zadośćuczynień za wyrządzoną krzywdę (szkody rzeczowe, komunikacyjne, osobowe).

606 611 315
Arek 3

Arkadiusz Chmielowski

Radca Prawny, absolwent studiów prawniczych na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
W latach 2013-2015 odbył aplikację radcowską.
Prowadzi kancelarię od 2016 roku.
Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w prawie administracyjnym oraz prawie oświatowym.

606 974 657
Projekt bez tytułu - 1

Aleksandra Belniak

Aplikantka Adwokacka, absolwentka studiów prawniczych na wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.
W 2022 r. rozpoczęła odbywanie aplikacji adwokackiej. Interesuje się szeroko pojętymi sprawami cywilnymi w tym rodzinnymi oraz sprawami karnymi.

607 178 406
Weronika Klatt

Weronika Klatt

Aplikantka Adwokacka, absolwentka studiów prawniczych w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W 2023 r. rozpoczęła odbywanie aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie.
Z Kancelarią związana od 2020 r. Jej zainteresowania skupiają się wokół zagadnień prawa karnego, prawa cywilnego w tym odzyskiwania należności a także prawa nowych technologii.

737 489 961

Zalety nad kancelariami jednoosobowymi

Z uwagi na fakt, że zespół Kancelarii jest kilkuosobowy, umożliwiło nam to wyspecjalizowanie się prawników w poszczególnych gałęziach prawa, co daje przewagę nad kancelariami jednoosobowymi gdzie nie ma specjalizacji.
W skomplikowanych sprawach naszych Klientów mamy możliwość zaangażowania kilku prawników z naszego zespołu.

Usługi

Kompleksowa obsługa osób fizycznych i prawnych, zarówno w formie doraźnego doradztwa, jak też w formie stałej obsługi prawnej we wszelkich kwestiach dotyczących funkcjonowania firm, tj. obsługi podatkowej, doradztwa bądź analizy umów, przeprowadzanie przekształceń podmiotów gospodarczych, windykacji należności, monitorowanie płatności.
Z uwagi na wieloosobowy skład Kancelarii jesteśmy bardziej elastyczni w kwestii godzin pracy, co umożliwia nam dostosowanie się do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

Sprawy cywilne

Gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego. 

Sprawy karne

Zespół przepisów prawa normujących kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.

Sprawy rodzinne

Źródłem prawa rodzinnego w ustawodawstwie polskim jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, stanowiący niejako uzupełnienie przepisów Kodeksu cywilnego.

Sprawy gospodarcze

Zwyczajowe określenie dziedzin prawa regulujących działalność gospodarczą. Zazwyczaj określenie to obejmuje prawo gospodarcze prywatne oraz prawo gospodarcze publiczne.

Prawo administracyjne i podatki

Świadczymy pomoc na każdym etapie postępowania administracyjnego i podatkowego, zarówno dla klientów indywidualnych jak też podmiotów gospodarczych.

Prawo pracy i ZUS

Gałąź prawa z bardzo często zmieniającymi się przepisami. Wieloosobowy zespół i bogate doświadczenie zdobyte w dotychczas prowadzonych sprawach pozwala na kompleksową obsługę firm, jak też pracowników, którzy uważają, że ich prawa są łamane. 

Odszkodowania i windykacja

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę windykacyjną począwszy od windykacji przedsądowej, reprezentowanie w sądzie, jak też współdziałanie z komornikami w celu skutecznej egzekucji dłużnika.

Upadłość

Kancelaria prowadzi sprawy upadłościowe zarówno podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych (tzw. upadłość konsumencka). 

Rekomendacje

demo-attachment-186-trendy-youth-media-1402588-unsplash
Path-2535

Jan Kowalski

Dzięki nim wygrałem!
Polecam!

demo-attachment-214-chaz-mcgregor-646845-unsplash
Path-2535

Klaudia Nowak

To był dobry wybór! Pełen sukces!

demo-attachment-215-oliver-ragfelt-488196-unsplash
Path-2535

Łukasz Sokołowski

Kancelaria ATS to pełen profesjonalizm godny polecenia szczególnie w sprawach karnych!

demo-attachment-190-client-1
demo-attachment-193-clienty-2
demo-attachment-194-Group-961
demo-attachment-195-Group-959
demo-attachment-196-clienty-3