Sprawy cywilne

Gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego. 

Sprawy karne

Zespół przepisów prawa normujących kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.

Sprawy rodzinne

Źródłem prawa rodzinnego w ustawodawstwie polskim jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, stanowiący niejako uzupełnienie przepisów Kodeksu cywilnego.

Sprawy gospodarcze

Zwyczajowe określenie dziedzin prawa regulujących działalność gospodarczą. Zazwyczaj określenie to obejmuje prawo gospodarcze prywatne oraz prawo gospodarcze publiczne.

Prawo administracyjne i podatki

Świadczymy pomoc na każdym etapie postępowania administracyjnego i podatkowego, zarówno dla klientów indywidualnych jak też podmiotów gospodarczych.

Prawo pracy i ZUS

Gałąź prawa z bardzo często zmieniającymi się przepisami. Wieloosobowy Zespół i bogate doświadczenie zdobyte w dotychczas prowadzonych sprawach pozwala na kompleksową obsługę firm, jak też pracowników, którzy uważają, że ich prawa są łamane. 

Odszkodowania i windykacja

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę windykacyjną począwszy od windykacji przedsądowej, reprezentowanie w sądzie, jak też współdziałanie z komornikami w celu skutecznej egzekucji dłużnika.

Upadłość

Kancelaria prowadzi sprawy upadłościowe zarówno podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych (tzw. upadłość konsumencka). 

Prawo oświatowe

Specjalistyczna gałąź prawa, gdzie na rynku brakuje prawników wyspecjalizowanych w tych kwestiach, a jeden z członków Kancelarii kilka lat swojej pracy zawodowej poświęcił na teoretyczne i praktyczne przygotowanie.

Sprawy dotyczące nieruchomości

Pomoc i nadzór na każdym etapie sprzedaży, zakupu, wynajmu, dzierżawy nieruchomości.