Płynność finansowa jest najważniejszym czynnikiem, który determinuje prawidłowe działanie firmy. Dobrze sformułowane umowy z kontrahentami oraz szybka windykacja należności są podstawą optymalnego funkcjonowania firmy. Doświadczenie Zespołu Kancelarii pozwala skupić się osobom prowadzącym działalność gospodarczą na faktycznym zajmowaniu się biznesem, pozostawiając kwestie prawne Kancelarii.

Oferujemy naszą pomoc w zakresie m.in.:

  • ochrony i egzekwowaniu praw ubezpieczonego wynikających z umów ubezpieczenia majątkowego i ubezpieczenia na życie;
  • reprezentacji klientów przed ubezpieczycielami w postępowaniach sądowych i w negocjacjach przedsądowych;
  • obsługi prawnej procesów odszkodowawczych;
  • dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli w szczególności roszczeń wynikających z wypadków komunikacyjnych.