Kancelaria prowadzi sprawy upadłościowe zarówno podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych (tzw. upadłość konsumencka). Wbrew ogólnemu przekonaniu, że upadłość oznacza bankructwo czy też niewypłacalność, rozsądnie przeprowadzone postępowanie umożliwia dłużnikowi rozpoczęcie na nowo normalnego funkcjonowania bez konieczności ukrywania się przed komornikiem czy też firmami windykacyjnymi.