Prawo cywilne – najszersza dziedzina prawa, normująca praktycznie wszelkie sprawy dnia codziennego, z którą mamy do czynienia każdego dnia. Wielość spraw cywilnych spowodowała wyspecjalizowanie się prawników Kancelarii w poszczególnych dziedzinach tej gałęzi prawa. Prowadzimy sprawy m.in. dotyczące nieruchomości, zapłaty, odszkodowań, wszelkich umów objętych Kodeksem cywilnym.

Oferujemy naszą pomoc w zakresie m.in.:

  • ochrony i egzekwowaniu praw ubezpieczonego wynikających z umów ubezpieczenia majątkowego i ubezpieczenia na życie;
  • reprezentacji klientów przed ubezpieczycielami w postępowaniach sądowych i w negocjacjach przedsądowych;
  • obsługi prawnej procesów odszkodowawczych;
  • dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli w szczególności roszczeń wynikających z wypadków komunikacyjnych.