Rozwody, alimenty, podział majątku dorobkowego to bardzo delikatne kwestie. Niejednokrotnie tego typu sprawy są dla wielu klientów pierwszym zetknięciem się z wymiarem sprawiedliwości, w związku z czym Klient wymaga indywidualnego podejścia i niejednokrotnie związane jest to z poświęceniem takiemu Klientowi odpowiedniej ilości czasu, żeby zapoznać się z problemem i skutecznie go rozwiązać.

W szczególnie delikatnych i wrażliwych sprawach istnieje możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej spośród specjalistów współpracujących z Kancelarią.