WSA unieważnił uchwałę Zarządu Powiatu w Jaśle

W czwartek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie rozpatrzył skargi pani Barbary Wierdak-Cyboroń oraz wojewody podkarpackiego w sprawie uchwały Zarządu Powiatu w Jaśle unieważniającej konkurs na dyrektora I LO. Sąd w całości ją uchylił i obciążył zarząd kosztami sądowymi. Wyrok jest nieprawomocny.

Wracamy do tematu unieważnionego konkursu na dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle ogłoszonego 9 maja ubiegłego roku przez Zarząd Powiatu w Jaśle. 2 lipca dwunastoosobowa komisja konkursowa, która dokonywała oceny kandydatów wyłoniła Barbarę Wierdak-Cyboroń na stanowisko dyrektora szkoły.

Niedługo jednak trwała jej satysfakcja i radość z pozytywnie rozstrzygniętego konkursu, bowiem tego samego dnia zaczęły się niezapowiedziane kontrole w liceum, przeprowadzone przez pracowników starostwa z upoważnienia starosty jasielskiego. 27 sierpnia 2019 r. Zarząd Powiatu w Jaśle podjął uchwałę o unieważnieniu konkursu z powodu nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na jego wynik. – „Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej zostały wskazane uchybienia. Konsekwencją powyższych uchybień jest nieprawidłowy wybór przedstawicieli Rady Rodziców I LO w Jaśle, a tym samym stanowi to uchybienie, które miało wpływ na wynik konkursu”- czytamy w uzasadnieniu uchwały unieważniającej konkurs.

Z decyzją zarządu nie zgodziła się Barbara Wierdak- Cyboroń uznając tę uchwałę za niezgodną z prawem. Co więcej, złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. O sprawie powiadomiła również wojewodę podkarpackiego, która po zapoznaniu się ze sprawą uznała, że unieważnienie konkursu było niezgodne z prawem. Wczoraj WSA rozpatrzył obie skargi, zarówno Barbary Wierdak-Cyboroń, jak również wojewody i podjął decyzję o unieważnieniu uchwały zarządu powiatu dotyczącej unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora I LO w Jaśle.

– Wczoraj w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie zapadł wyrok w sprawie uchwały Zarządu Powiatu w Jaśle dotyczącej unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora I LO w Jaśle z powodu innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu. Wyrokiem tym Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność uchwały 110/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. Tym samym sąd uwzględnił skargi pani Barbary Wierdak-Cyboroń oraz wojewody podkarpackiego rozpoznawane łącznie na tej samej rozprawie – mówi radca prawny Arkadiusz Chmielowski pełnomocnik Barbary Wierdak-Cyboroń. – Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że nawet, jeżeli nieprawidłowości dotyczące wyboru Rady Rodziców wskazywane przez Zarząd Powiatu w Jaśle zaistniały, to nie miały one wpływu na wynik konkursu. W chwili obecnej wyrok jest nieprawomocny. Czekamy na to, aby się uprawomocnił i wówczas będziemy podejmować dalsze kroki prawne. Na ten moment jest za wcześnie, aby o tym mówić – dodaje radca prawny. WSA obciążył zarząd powiatu kosztami postępowania sądowego.

Mimo wielokrotnych prób skontaktowania się ze starostą jasielskim Adamem Pawlusiem, nie udało nam się z nim porozmawiać. Jakie zatem zarząd powiatu podejmie kroki, o tym dowiemy się w najbliższym czasie. Wyrok jest nieprawomocny, a więc stronie przysługuje wniesienie skargi kasacyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego w ciągu 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

 

Autor: Ilona Dziedzic

Zobacz artykuł z komentarzami na stronie portalu Jasło dla Ciebie – Jaslo4u.plLINK

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *